Oversikt over dugnadsoppgaver

  • Kiosk: Selge kaffe, annen drikke, mat, og kaker/vafler.
  • Arena: Mesteparten av oppgavene er torsdag/fredag og søndag, samt en vakt på mandag. Henting av utstyr fra lageret, rigging av telt, sykkelvask, oppmåling av startfelt og rigging av målportal. Nedrigging på søndag og kjøring tilbake til lageret. Kjøring av en henger med søppel til dynga på mandag.
  • Premieutdeling: Alltid hyggelig å dele ut premier! Forberedelse til premieutdeling og gjennomføring.
  • Løypevakt: Passe på at turgåere ikke forviller seg inn i løypa, passe på at ryttere som ikke er i konkurranse holder seg ute fra løypa, varsle sanitet om skadete ryttere og hjelpe disse. Om-merke løype når det er klassebytte. Merke løypene i forkant.
  • Sanitet: Hjelpe skadete ryttere, enten på stedet, eller ved tilkalling av akutttjenesten. Dette er viktige vakter da det er svært kostbart å leie Røde Kors o.l.
  • Parkering: Organisere parkering slik at vi får flest mulig på P-plassen, ta imot betaling og dele ut programmet, veilede folk om at ingen får parkere ved løkka.
  • Sekretariat: Dele ut startnumre, selge lisens, veilede påmelding, støttefunksjoner for andre områder.

Tilbake til dugnadssiden