Dugnad 2022

Terrengsykkelfestivalen 2022
All info er sendt ut sammen med registrering for ny sesong.
Kontakt oppmann for respektive årgang dersom du ikke har fått informasjon på e-post.

For at Terrengsykkelfestivalen skal bli en suksess i år også, må foreldre bemanne ca. 200 dugnadsvakter. Det betyr at foresatte til hver syklist  MÅ melde seg til 2 vakter. De inntektene vi får ved å arrangere ritt, kommer alle syklistene til gode og det er derfor viktig at foresatte til de syklistene som ikke sykler mange ritt stiller. Husk at det ikke er mulig for samme foresatt å følge opp en syklist som sykler ritt og samtidig være på dugnad. Sjekk derfor når ditt barn skal sykle før du melder deg på et tidsintervall. Vi trenger også én kake per familie.

Påmeldingsfrist: Omgående

Vi trenger hjelp til følgende oppgaver:

– arena rigg og nedrigg
– kiosk
– arena- og løypevakter
– parkering
– sanitet
– sekretariat
– premiering

NorgesCup16NorgesCup37

NorgesCup73NorgesCup100