Sta­tus løy­per

Om 9 dager star­ter Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Lurer du på hvor­dan for­hol­de­ne i løy­pa er og når de er fer­dig mer­ket? Her er en liten opp­da­te­ring.

Vi har sjek­ket for­hol­de­ne i løy­pa og kan mel­de om noe snøres­ter i ski­løy­pe­ne. Det har vært trak­tor ute og skra­pet bort snø i dag, og vi sat­ser på at høye dag­tem­pe­ra­tu­rer, sol og ev. regn gjør res­ten av job­ben i løpet av kort tid.

Løy­pe­ne grov­mer­kes fer­dig 26. april. Foto: Ole Chris­ti­an Fagerli/Original Team­wear

 Løy­pe­ne grov­mer­kes i løpet av fre­dag 26. april. Løy­pe­ne for rit­te­ne fre­dag og lør­dag er fer­dig mer­ket på mor­ge­nen tors­dag 2. mai.

Du fin­ner len­ke til GPS- spor av alle løy­pe­ne i invi­ta­sjo­nen “Are­na og Løy­per” på ritt­si­den. Sjekk også invi­ta­sjo­nen for info om tre­nings­ti­der i løy­pe­ne når ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len pågår.

Sorry, comments are closed for this post.