Nyhe­ter i kios­ken

-I år sel­ger vi også barer og gel fra High5, for­tel­ler kiosk­sjef Anne Stør­seth.

-Vi leg­ger vekt på å ha et godt utvalg i kios­ken, for­tel­ler Anne. Foto: Arki­vet Rye Bike­fes­ti­val

Alle­re­de tid­lig på for­mid­da­gen køer det seg rundt gril­len av ryt­te­re, støtte­ap­pa­rat og pub­li­kum­me­re, og det går unna med pøl­ser og bur­ge­re. Kios­ken fris­ter ellers med påsmur­te rund­styk­ker i til­legg til rike­li­ge meng­der bol­ler, kaker og vaf­ler. Mine­ral­vann, smoot­hie og kaf­fe får du også kjøpt. ‑Man­ge har etter­spurt barer og gel tid­li­ge­re år, så det har vi på plass nå, for­tel­ler Anne.

Kios­ken rig­ges fre­dag for­mid­dag, og vi åpner så fort vi rek­ker, anslags­vis i 12-tiden. Ellers har vi roms­li­ge åpnings­ti­der i hele hel­gen. Kon­tan­te­ne kan du leg­ge igjen hjem­me, vi har både Vipps og kort­ter­mi­nal.

Vel­kom­men til en hyg­ge­lig kiosk­han­del!

Sorry, comments are closed for this post.