Løy­per som pas­ser til barn

Fel­les­start for jen­ter og gut­ter i 2009-klas­sen i mor­ges. Foto: Vig­dis Win­ge

Man­ge spen­te jen­ter og gut­ter i 10-års­klas­sen stil­te til fel­les­start på Lang­set­løk­ka i mor­ges. Det­te var seson­gens førs­te ritt for de fles­te, og kre­ven­de med 3 run­der à 1,3 km.

Til tross for kje­der som hop­pet av, knall og fall, strå­ler Rye-gjen­gen om kapp etter rit­tet. ‑Det gikk vel­dig fort, og det var slit­somt med 3 run­der. Anleg­get her er kjempe­fint og løy­pe­ne pas­ser til bar­na, sier den fine gjen­gen før de skal bort og sjek­ke fris­tel­se­ne i kios­ken.

Noen av de ivri­ge Rye-ryt­ter­ne fra 2009. Foto: Øyvind Prytz.

Sorry, comments are closed for this post.