Full fart på dagens tem­po

Det gikk unna i tør­re, men utford­ren­de løy­per under dagens tem­po, og det var bare sju tien­dels sekund som skil­te førs­te og tredje­plas­sen i herre­klas­sen.

I herre­klas­sen var dans­ke Sebas­ti­an Fini ster­kest og tok første­plas­sen på 5.30,8, med Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer Cykle­klubb rett bak på 5.31,2. Por­tu­gi­sis­ke Mario Cos­ta tok tredje­plas­sen med 5.31,5.

Menn elite_lite2I dame­klas­sen sør­get svens­ke Alex­and­ra Engen for første­plas­sen med 6.41,1. Eli­sa­beth Sveum fra SK Rye tok andre­plas­sen med 6.52,4 med svens­ke Linn Gus­tafzzon hakk i hæl på tredje­plass, med tiden 6.52,9.

Damer elite
Foto: Ben­gt Ove San­nes

I menn junior var Tobias Johan­nes­sen fra Soon CK ras­kest, og tråk­ket inn på 5.43,0, Jør­gen Anmar­krud fra Kon­ne­rud IL Syk­kel tok andre­plas­sen på 5.48,2 og Anders Hal­land Johan­nes­sen fra Soon CK kom på tredje­plass på tiden 5.49,5.

Menn junior
Foto: Ben­gt Ove San­nes
I damer junior gikk første­plas­sen til Mar­ti­ne Opsahl fra IF Frøy med 7.15,7, Tuva Sig­ge­rud fra Soon CK tok andre­plas­sen på 7.19, 5 og Berit Nord­sæ­ter Resell fra TVK kom på tredje­plass med 7.40,8.

Damer junior_lite

Dagens plas­se­ring avgjør start­po­si­sjo­nen i fel­les­star­ten i mor­gen.

Se full­sten­di­ge resul­ta­ter

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS