Fra Tokyo-OL til Kalas Rye

Sebas­ti­an Fini Cars­tensen vant tempo­etap­pen på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i 2017. Nå er han klar for gode pall­plas­se­rin­ger i ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len 2021.

Bil­de er fra Sebas­ti­an Finis Fan­pa­ge på Face­bo­ok.

Fini syk­ler for Bart Bren­tjens MTB-team, og har hatt en sterk sesong i år, blant annet sik­ret han 22. plass i Tokyo for Dan­mark. Ellers har han en sterk 2. plass i EM, 7 plass i World Cup, 19 gan­ger nasjo­nal mes­ter i XCO, XCM & CX i Dan­mark og CX i Hafjell 2013.

Bil­de er fra Sebas­ti­an Finis Fan­pa­ge på Face­bo­ok.

Med sei­er på tempo­etap­pen i senior eli­te-klas­sen her i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017, er det all grunn til å reg­ne med 26-årin­gen i årets ritt. Vi håper rik­tig man­ge tar utford­rin­gen og lager spen­ning fra start til mål.

Kla­rer Fini å gjen­ta suk­ses­sen fra Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017? Foto: Ben­gt Ove San­nes

Sorry, comments are closed for this post.