1150 star­ten­de fra 18 nasjo­ner

I dag star­ter Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på Lang­set­løk­ka på Kjels­ås. Kom og se de bes­te ter­reng­syk­lis­te­ne fra inn- og utland kjem­pe i de mor­som­me og spek­ta­ku­læ­re løy­pe­ne.

Start XCO her­rer senior, utsnitt. Foto: BOS/Arkivet

Her blir det gøy å være pub­li­kum! Ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len arran­ge­rers for 5. år på rad, og årets løy­per er spe­si­elt pub­li­kums­venn­li­ge. ‑Løy­pe­ne er så mor­som­me at du ikke kjen­ner at du blir sli­ten, sier Fred­rik Harald­seth fra Hard Rocx Swix.

3 dagers syk­kel­fest

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val går over 3 dager og er del av Nor­ges Cupen. Fre­dag er det tempo­ritt, lør­dag syk­les det kort­bane og søn­dag rund­bane.

Start­tids­punk­te­ne for elite­klas­se­ne er

Fre­da­gens tempo­ritt

Menn eli­te kl 18:00

Kvin­ner eli­te kl 19:04

Lør­da­gens kort­bane

Menn eli­te kl 12:14

Kvin­ner eli­te kl 13:20

Søn­da­gens rund­bane­ritt

Kvin­ner eli­te kl 12:10

Menn eli­te kl 13:44

Bli med der når Nor­ges­eli­ten, 100 utlen­din­ger, 18 nasjo­ner og 450 uni­ke ter­reng­syk­lis­ter, man­ge høyt merit­ter­te, møtes til 3 dagers farts­fest på Lang­set­løk­ka.

Det er begren­set med par­ke­ring, og vi anbe­fa­ler pub­li­kum å bru­ke syk­kel eller kol­lek­tivt. Trikk, buss og tog rett i nær­he­ten. Hvis du må kjø­re er det par­ke­ring i Mid­todd­vei­en 34. Her­fra er det et par hund­re meter å gå.

Sorry, comments are closed for this post.