Vel blå­st ter­reng­syk­kel­fes­ti­val

Syk­lis­ter, støtte­ap­pa­rat, dug­nads­vak­ter og pub­li­kum kan pus­te ut etter ei knall­fin helg på Lang­set­løk­ka — for det mes­te i strå­len­de sol. Reg­net som kom søn­dag ga seg hel­dig­vis tid­lig på for­mid­da­gen. Det har vært syk­kelg­le­de i bøt­ter og spann, kjem­ping, fokus, svet­te, gle­der og skuf­fel­ser blant de over 500 påmeld­te syk­lis­te­ne – akku­rat slik det skal være.

Ritt­le­der Tone Kris­tin Lar­sen er vel­dig for­nøyd med hel­gen og synes det har vært fan­tas­tisk moro å sam­le så man­ge syk­kel­frel­s­te.

Fav­net bredt

- Spe­si­elt gøy er det at vi har fav­net både de yngs­te og eli­ten — og så man­ge uten­lands­ke ryt­te­re. I menn eli­te var det over 60 ryt­te­re og mer enn halv­par­ten av dem var utlen­din­ger, sier hun.

Aller flest star­ten­de var det i M 11–12 år med 75 påmeld­te! Det­te lover godt for norsk ter­reng­syk­ling frem­over.

- Vi har fått man­ge gla­de til­bake­mel­din­ger fra ryt­te­re og andre klub­ber, både nors­ke og uten­lands­ke. “Vi kom­mer igjen nes­te år” har vi hørt mye den­ne hel­gen. Sli­ke til­bake­mel­din­ger er gøy å høre når vi har lagt ned fryk­te­lig mye jobb både i for­kant og i løpet av hel­gen, sier ritt­le­de­ren.

Se full­sten­di­ge resul­ta­ter sam­men­lagt

Menn elite lørdag_foto BengtOveSannes
Luf­ti­ge svev i menn eli­te under rund­bane­rit­tet.                       Foto: Ben­gt Ove San­nes

Ame­ri­can David loves Rye bike­fes­ti­val

Ame­ri­can David loves Rye bike­fes­ti­val

For the second time David Fla­ten (24) came all the way from Dela­wa­re, USA, to com­pe­te in Rye bike­fes­ti­val. – Eve­ryo­ne I’ve met in Nor­way is so fri­end­ly, and the cour­ses are real­ly good, he says. How did you end up going to Nor­way to race? My great grand­pa­rents are Nor­we­gi­an. I thought it would be fun… Les mer…

Fager­haug og Engen best i dag

Petter Fager­haug kom i mål minut­tet før andre­mann, Sebas­tian Fini i dagens rund­bane­ritt. Tredje­plas­sen gikk til Mario Cos­ta. Topp 3 Menn eli­te: Petter Fager­haug, Lil­le­ham­mer Cykle­klubb, 01:33,27 Sebas­tian Fini, Danish Natio­nal Team, 01:34,27 Mario Cos­ta, Prima­flor-Mondra­ker, Por­tu­gal, 01:34, 30 For junior­gut­ta så ser pal­len lik ut som under gårs­da­gens tem­po. Topp 3 Menn junior: Tobias Johan­nes­sen, Soon CK,… Les mer…

Rund­bane­rit­tet er tråk­ket i gang

I strå­len­de sol gikk start­skud­det for dagens rund­bane­ritt. Første pul­je ut var 6–7 årin­ge­ne med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. 8–9 og 10-årin­ge­ne star­tet like bak. Farge­ri­ke syk­kel­drak­ter og bli­de barn pre­get start­fel­tet. Venn­in­ne­ne Idun (snart 9) og Mathil­de (9) syn­tes det var gøy med ritt. Idun star­tet på syk­kel­tre­nin­ger i Rye rett etter påske,… Les mer…

Full fart på dagens tem­po

Det gikk unna i tør­re, men utford­ren­de løy­per under dagens tem­po, og det var bare sju tien­dels sekund som skil­te første og tredje­plas­sen i herre­klas­sen. I herre­klas­sen var dans­ke Sebas­tian Fini ster­kest og tok første­plas­sen på 5.30,8, med Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer Cykle­klubb rett bak på 5.31,2. Por­tu­gi­sis­ke Mario Cos­ta tok tredje­plas­sen med 5.31,5. I dame­klas­sen… Les mer…

Vin­ner er truk­ket blant de påmeld­te

Vi har truk­ket ut en vin­ner blant dem om meld­te seg på hele Nor­ges Cupen før den ordi­næ­re påmel­dings­fris­ten til Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val gikk ut. Den hel­di­ge vin­ne­ren er Sond­re Faanes! Pre­mi­en er en Maxxis dekk­pak­ke som kan hen­tes i sek­re­ta­ria­tet på søn­dag. Les mer…

Invi­ta­sjo­nen er opp­da­tert

Vi har kor­ri­gert feil i tre­nings­ti­de­ne på grønn løy­pe lør­dag mor­gen og rød løy­pe lør­dag etter­mid­dag. Se opp­da­tert invi­ta­sjon (4. mai)     Les mer…