Seeding

Vi seeder de rytterne som er påmeldt innen den ordinære påmeldingsfristen og som har løst lisens for 2019. Vi bruker UCI/NC/NCF/Master Cup- rankingpoengene rytterne har ved inngangen til festivalen. Vi seeder ikke ryttere som etteranmeldes.

Fredag

* Senior og junior seedes etter: 1. UCI-poeng, 2. NC-poeng, deretter loddtrekning.

* M/K 15-16 seedes etter NCF-rankingpoeng, deretter loddtrekning.

Lørdag

* Senior, junior, og 15-16 klassene stiller opp på lørdag i henhold til stillingen etter fredagsetappen.

* M/K 13-14 og yngre seedes etter loddtrekning. I klasser med mange deltagere og store fartsforskjeller, stiller vi opp rytterne slik at det blir god flyt og liten risiko for uhell.

* Master seedes etter NCF-ranking for Masters Cup, deretter loddtrekning.

* Sportsklassene seedes etter loddtrekning.

Søndag

* Senior og 15-16 klassene stiller opp på søndag i henhold til stillingen så langt i etapperittet, inkludert bonussekunder.

* Juniorklassene stiller opp på søndag i henhold til UCI-poeng (rundbanen er et UCI C1-ritt) dernest stillingen i etapperittet så langt, inkludert bonussekunder.

* Klassene 11-12 og 13-14 stiller opp på søndag i henhold til stillingen i minietapperittet så langt, inkluder bonussekunder. De som kun deltar på søndag stilles opp bak de som deltar begge dager.

* Master-klassene stiller opp på søndag i henhold til stillingen i minietapperittet så langt, inkludert bonussekunder, men på tvers av klassene i samme start. Det betyr for eksempel for Master menn at første rekke på startstreken kan bestå av ryttere fra forskjellige årsklasser. Tilsvarende i kvinner Master. Hvis ryttere fra forskjellige klasser har samme plassering i minietapperittet så langt, stilles den yngste opp først. Siden alle menn starter samtidig, oppnår vi på denne måten en seeding innen Master gruppen. Tilsvarende for kvinner. De som kun deltar på søndag seedes etter loddtrekning og stilles opp bak de som deltar begge dager.

* Sportsklassene seedes etter loddtrekning.