Rittregler

Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement, og følges opp av sjefskommissæren. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Vi regner det som en selvfølge at du bruker hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Vi ber rytterne, foreldre og ledere om å ta hjelmbruken alvorlig.

Kalas Rye terrengsykkelfestival er et rent arrangement. Anti-doping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF-registrerte ritt. Vi støtter Anti-doping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge instrukser gitt fra representanter fra Anti-doping Norge.

Det er ikke lov å slippe søppel i løypa.