Lisens

Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2019 og er dermed forsikret gjennom lisensen. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Som arrangører av et terminlistefestet ritt har vi ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF.

Ryttere i junior, senior, og masterklassene må ha helårslisens (EXT), mens ryttere i aldersklassene (12 år og eldre) og sportsklassene kan velge mellom helårs og engangslisens.

Vi sjekker lisensen til påmeldte, norske ryttere mot NCFs register umiddelbart etter utløpet av ordinær påmelding. Ryttere som ikke har lisens ved den sjekken, blir ikke seedet (gjelder klassene som seedes). For ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider.

Dersom du skulle være uheldig på rittet og ha behov for å bruke lisensforsikringen, kan du melde inn dette på http://sykling.no/article/skademelding.