Lagtelt

Gå inn på https://rittresultater.no/nb/n241d (NB: Lenken oppdateres snart) for å reservere plass til team/klubbtelt innen ordinær påmeldingsfrist, det er plass til omkring 30 telt på arenaen. Vi har ett telt for tilreisende uten eget telt. De som har reservert teltplass, får kjøre opp til løkka og laste av telt og eventuelt annet utstyr i losselommen, for så umiddelbart å kjøre ned til parkeringsplassen, se Parkering for veibeskrivelse. Ta kontakt i sekretariatet for å få anvist teltplass om du ikke blir møtt av teltanviseren vår. Har du glemt å reservere, så kan vi ikke garantere at det er plass.

Telt_pris_2017

*Legg inn en kommentar om teltstørrelsen i reservasjonen