Pro­fil: Joana Mon­teiro

Joana Mon­teiro fikk testet norske forhold i Fiskum. Foto: Bengt Ove Sannes
Joana Mon­teiro fikk tes­tet nors­ke for­hold i Fiskum. Foto: Ben­gt Ove San­nes
PortugalFødt: 1994
Portugal
Primaflor-Mondrakerl

Joana Mon­teiro er 6 gan­ger por­tu­gi­sisk mes­ter i rund­bane. Hun er godt i gang med seson­gen, med blant annet en 1. plass fra Vila Fran­ca, en 2. plass fra Cos­ta Blan­ca Bike Race og en 3. plass fra Super­pre­sti­gio MTB #1 i Argue­das (Nav­ar­ra).

< Til­ba­ke til utøver­pro­fi­ler