Se hvor­dan løy­pe­ne lig­ger inne ved are­na og hvor det er tek­nis­ke momen­ter

Her kan du se hvor­dan løy­pe­ne slyn­ger seg og hvor det er tek­nis­ke momen­ter i områ­det nær are­na­en:

Løyper_Arena_2017

  1. Eks­tra kneik på XCT (tem­po)
  2. Snar­vei for XCC (kort­bane)
  3. XCO grønn kjø­rer utenom Rock­gar­den
  4. Snar­vei for XCO grønn
  5. Drop sone
  6. Tøm­mer­hopp
  7. Kjer­ring­drop­pet
  8. Snar­vei XCC (kort­bane)
  9. Skil­eik­hop­pet
  10. Skogs­ga­pet (kun XCO rød), uten­for bil­det

Elementer_Rock garden 2017Elementer_Dropzone 2017Elementer_Tømmerhopp 2017Elementer_Kjerringdroppet 2017  Elementer_skileik 2017Elementer_Skogsgapet 2017

Back to Løy­per