Påmel­ding

Det er åpent for ordi­nær påmel­ding til og med 22.april 2019.

Meld deg på på <len­ke kom­mer>. Hvis du skal del­ta i:

  • 3-dagers etappe­rit­tet, krys­ser du av for NC #3, NC #4, NC #5
  • Bare junior XCO UCI rit­tet, krys­ser du av for NC #5
  • Mini­e­tappe­rit­tet, krys­ser du av NC #4 og NC #5

Etter­an­mel­ding kan gjø­res for alle klas­ser frem til to timer før start i klas­sen, men vi see­der ikke etter­an­meld­te ryt­te­re. Bruk påmel­dings­len­ken over, eller gå til sek­re­ta­ria­tet. Sek­re­ta­ria­tet har beta­lings­ter­mi­nal og aksep­te­rer Vipps.

Påmel­din­gen er bin­den­de og refun­de­res bare når du viser lege­at­test på at du er syk.

Del­ta­ger­lis­te: <len­ke kom­mer>

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS