Par­ke­ring

Vi øns­ker å ha et godt for­hold til våre nabo­er, ta hen­syn til dem både når dere besø­ker løk­ka for å besik­ti­ge og i ritt­hel­gen!

For å inn­fri smitte­vern­krav vil vi orga­ni­se­re par­ke­rin­gen anner­le­des enn før. Infor­ma­sjon kom­mer.