Accomo­da­tion

Vi har avta­ler med føl­gen­de over­nat­tings­ste­der:

Thon Hotel Lin­ne, Stats­råd Mathie­sens vei 12, 0598 Oslo. Tele­fon: +47 23 17 00 00, E‑post: linne@olavthon.no, www.thonhotels.no. Opp­gi koden «Sports­klub­ben Rye» når du book­er.

Pri­ser 1 per­son 2 per­soner 3 per­soner
Dob­belt­rom m/frokost Kr 825,- Kr 1025,- Kr 1225,-

Har trygg lag­ring av syk­ler. Sports­buf­fet på kvelden(e), 205,- per per­son. Par­ke­ring på hotel­let, 10 kr timen / 150 kr per døgn (gra­tis i gate­ne og på en plass ca. 300 meter fra hotel­let).

Hotel­let lig­ger i et bolig­om­rå­de. Det er omtrent 15 min/25 min med bil/sykkel til are­na­en, omtrent 500 m til fly­busstop­pet, og omtrent 400 m til T‑banen.

HI Oslo Haralds­heim, Haralds­hei­m­vei­en 4, 0587 Oslo. Book­ing gjø­res gjen­nom føl­gen­de kana­ler:

Opp­gi koden RYE2019 når du book­er.

Pri­ser Pr natt
Enkelt­rom m/privat bad Kr 720,-
Enkelt­rom m/bad i gan­gen Kr 640,-
Dob­belt­rom m/privat bad Kr 900,-
Dob­belt­rom m/bad i gan­gen Kr 750,-
4‑sengsrom m/privat bad Kr 1520,-
4‑sengsrom m/bad i gan­gen Kr 1400,-

Pri­sen inklu­de­rer: stor fro­kost­buf­fet, hånd­kle, senge­tøy, gra­tis par­ke­ring, wifi, og til­gang til gjeste­kjøk­ken og spre­ke fel­les­area­ler med spill, TV, og biblio­tek. Har trygg lag­ring av syk­ler og mulig­het for syk­kel­vask.

Vandre­hjem­met lig­ger i et bolig­om­rå­de. Det er omtrent 10 min/20 min med bil/sykkel til are­na­en, omtrent 500 m til fly­busstop­pet, og omtrent 400 m til T‑banen.

Bobi­ler

For par­ke­ring av bobi­ler, kon­takt vår par­ke­rings­an­svar­li­ge.