Over­nat­tings­mu­lig­he­ter

Hotels.com, Booking.com og lig­nen­de tje­nes­ter gir god over­sikt over pri­ser på over­nat­ting i nær­he­ten av are­na­en, områ­der som Sin­sen, Ulle­vål, Nyda­len lig­ger i nær­he­ten. Her er noen eksemp­ler:

Haralds­heim Ung­doms­her­ber­ge, Haralds­hei­m­vei­en 4, 0587 Oslo. Tele­fon: +47 22 22 29 65, http://www.haraldsheim.no/

Thon Hotel Lin­ne, Stats­råd Mathie­sens vei 12, 0598 Oslo. Tele­fon: +47 23 17 00 00, E-post: linne@thonhotels.no, www.thonhotels.no

Thon Hotel Ulle­vål Sta­dion, Sogns­vei­en 77C, 0855 Oslo. Tele­fon: +47 22 02 80 00, E-post: ullevaalstadion@thonhotels.no, ullevaalstadion@thonhotels.no, www.thonhotels.no.

Radis­son Blu Nyda­len, Nydals­vei­en 33, 0404 Oslo. Tele­fon: 23 26 30 00, E-post: info.nydalen.oslo@radissonblu.com, www.radissonblu.com/no/hotellnydalen-oslo.