Hva har Vol­vat­drop­pet, Bit­coin­bak­ken og Baker­svin­gen til fel­les?

Nå leg­ger vi løy­pa for Nor­ges størs­te og råes­te ter­reng­syk­kel­ritt, Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val — og du kan set­te ditt preg på den! Nå leg­ges nav­ne­ne på spen­sti­ge ele­men­ter i lan­dets flot­tes­te løy­pe ut for salg, og ditt fir­ma kan sik­re deg en anner­le­des pro­fi­le­ring. Kon­takt oss på bard.seiersnes@barcho.no

Syklist hopper ned et berg

Foto: Line Møl­ler

Sorry, comments are closed for this post.