Vin­ner er truk­ket blant de påmeld­te

Vi har truk­ket ut en vin­ner blant dem om meld­te seg på hele Nor­ges Cupen før den ordi­næ­re påmel­dings­fris­ten til Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val gikk ut. Den hel­di­ge vin­ne­ren er Sond­re Faanes! Pre­mi­en er en Maxxis dekk­pak­ke som kan hen­tes i sek­re­ta­ria­tet på søn­dag.

Sorry, comments are closed for this post.