Vil du vin­ne en pak­ke med Maxxis dekk?

Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val trek­ker ut en pak­ke med dekk fra vår spon­sor Maxxis – les vide­re for å fin­ne ut hvor­dan blir du med i trek­nin­gen!

Mel­der du deg på alle seson­gens Nor­ges Cup rund­bane­ritt som lig­ger på rittresultater.no før start­skud­det går på Optime­ra Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val, så er du med i trek­nin­gen.

Husk vi trek­ker vi ut man­ge dekk­pak­ker blant de som har del­tatt i mini etappe­rit­tet også!

Meld deg på HER

Sorry, comments are closed for this post.