Vel­kom­men til Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2021

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2019. Foto: Vig­dis Win­ge

Om 5 uker og 2 dager bra­ker det løs! Vi håper på knall­vær, fine for­hold, lave smitte­tall og full­teg­ne­de start­lis­ter.

Vi har en utro­lig dedi­kert gjeng med fri­vil­li­ge i til­legg til gode for­eldre­hjel­pe­re som kom­mer til å ned­leg­ge man­ge timer for at Kalas Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2021 skal skri­ve seg inn som nok et vel­lyk­ket arran­ge­ment i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­vals his­to­rie.

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2019. Foto: Øystein Hegge­lund Dahl

Selve påmel­din­gen kom­mer om kort tid. Invi­ta­sjo­nen fin­ner du her på ritt­si­den vår.


Sorry, comments are closed for this post.