Vel blåst ter­reng­syk­kel­fes­ti­val

Syk­lis­ter, støtte­ap­pa­rat, dug­nads­vak­ter og pub­li­kum kan pus­te ut etter ei knall­fin helg på Lang­set­løk­ka — for det mes­te i strå­len­de sol. Reg­net som kom søn­dag ga seg hel­dig­vis tid­lig på for­mid­da­gen. Det har vært syk­kelg­le­de i bøt­ter og spann, kjem­ping, fokus, svet­te, gle­der og skuf­fel­ser blant de over 500 påmeld­te syk­lis­te­ne – akku­rat slik det skal være.

Ritt­le­der Tone Kris­tin Lar­sen er vel­dig for­nøyd med hel­gen og synes det har vært fan­tas­tisk moro å sam­le så man­ge syk­kel­frels­te.

Fav­net bredt

- Spe­si­elt gøy er det at vi har fav­net både de yngs­te og eli­ten — og så man­ge uten­lands­ke ryt­te­re. I menn eli­te var det over 60 ryt­te­re og mer enn halv­par­ten av dem var utlen­din­ger, sier hun.

Aller flest star­ten­de var det i M 11–12 år med 75 påmeld­te! Det­te lover godt for norsk ter­reng­syk­ling frem­over.

- Vi har fått man­ge gla­de til­bake­mel­din­ger fra ryt­te­re og and­re klub­ber, både nors­ke og uten­lands­ke. “Vi kom­mer igjen nes­te år” har vi hørt mye den­ne hel­gen. Sli­ke til­bake­mel­din­ger er gøy å høre når vi har lagt ned fryk­te­lig mye jobb både i for­kant og i løpet av hel­gen, sier ritt­le­de­ren.

Se full­sten­di­ge resul­ta­ter sam­men­lagt

Menn elite lørdag_foto BengtOveSannes
Luf­ti­ge svev i menn eli­te under rund­bane­rit­tet.                       Foto: Ben­gt Ove San­nes

Sorry, comments are closed for this post.