Pro­fil: Sebas­tian Fini

Sebastian Fini i aksjon under Salamina Island XCO i 2016. Foto: Bengt Ove Sannes
Sebas­ti­an Fini i aksjon under Sala­mi­na Island XCO, 2016. Foto: Ben­gt Ove San­nes
DenmarkFødt: 1995
Danmark
Danish National Team

Sebas­ti­an Fini ble junior­ver­dens­mes­ter i Hafjell i 2013, og har siden syk­let en rek­ke ritt i Nor­ge. Han har star­tet seson­gen meget sterkt, med blant annet sei­er i Gold­trop­hy Sabi­ne Spitz.

< Til­ba­ke til utøver­pro­fi­ler