Pro­fil: Petter Fager­haug

Petter Fagerhaug avgjorde på oppløpet mot Matt­hias Wen­ge­lin under fjorårets XCO på Langsetløkka. Foto: Bengt Ove Sannes
Petter Fager­haug avgjor­de på opp­lø­pet mot Mathias Wen­ge­lin under fjor­årets XCO på Lang­set­løk­ka. Foto: Ben­gt Ove San­nes
NorwayFødt: 1997
Norge
Lillehammer Cykleklubb

20 år gam­le Petter Fager­haug har null respekt for de mer etab­ler­te. Han vant Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val totalt i fjor, er regje­ren­de nor­ges­mes­ter, og knus­te alle kon­kur­ren­te­ne under Nor­ges­cu­pens førs­te run­de i Fiskum.

< Til­ba­ke til utøver­pro­fi­ler