Unik mulig­het til å opp­nå UCI poeng i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Har du noen­gang tenkt at det had­de vært kjekt med UCI poeng for å få bedre start­po­si­sjon I nors­ke og uten­lands­ke ritt? Eller å opp­nå UCI poeng bare for å være blant de få som grei­er det?

Da er S1 etappe­rit­tet for senior­klas­se­ne i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val din beste sjan­se i år. I senior klas­se­ne får de 34 første ryt­ter­ne UCI poeng. Dis­se UCI poen­ge­ne hjel­per selv­sagt rund­bane­ryt­te­re, men vis­ste du at du også får bruk for dem i inter­na­sjo­na­le mara­ton­ritt? I inter­na­sjo­na­le mara­ton­ritt er det bare de 5 første som får UCI poeng, så en 34 plass hos oss gir alt­så bedre uttel­ling på poeng enn en 6 plass i et inter­na­sjo­nalt mara­ton­ritt.

Meld deg på tre-dagers etappe­rit­tet her innen ordi­nær påmel­dings­frist den 24. april kl 23:59. Du kan  mel­de deg på sene­re også, inn­til 2 timer før start, men da er start­kon­tin­gen­ten høy­ere.

NClørdag54

Sorry, comments are closed for this post.