Tusen takk for besø­ket på Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Det har vært en fan­tas­tisk helg på Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­sykel­fes­ti­val 2018 — meng­der av gla­de syk­lis­ter og støtte­spil­le­re, spen­nen­de opp­gjør, og sol. Et skik­ke­lig kin­deregg!

Noen tall fra hel­gen: I år var det rett i under­kant av 600 påmeld­te og over 1200 star­ten­de — det er en all-time high! Det var ryt­te­re fra 9 nasjo­ner, med fle­re høyt ran­ger­te ryt­te­re. Den størs­te star­ten var i menn 13–14 på kort­ba­nen, med hele 80 påmeld­te, med gut­ter 11–12 hakk i hel. Blant jen­te­ne var det også 11–12 og 13–14 klas­se­ne som had­de størst økning i antall påmeld­te, det­te lover godt for frem­ti­den til ter­reng­syk­ling.

Ben­gt Ove San­nes har tatt bil­der fra hel­gen, og dem fin­ner du her. Har du bil­der fra fes­ti­va­len som du vil dele, kan du gjø­re det her.

Alle som pos­ter bil­der fra fes­ti­va­len vår på Insta­gram og tag­ger med #rye­ter­reng­syk­kel­fes­ti­val og #rye­bike­fes­ti­val innen nes­te søn­dag er med i trek­nin­gen av et par dekk fra Maxxis.

Vi sees på nes­te ritt!

Foto: Ben­gt Ove San­nes

 

Sorry, comments are closed for this post.