De to første dage­ne i bil­der

Vi har sam­let man­ge fine bil­der fra de to første dage­ne av Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ta en titt og gjen­opp­lev stem­nin­gen og spen­nin­gen fra tem­po og rund­ba­ne. Fle­re bil­der kom­mer.

Her er bil­der som Ben­gt Ove San­nes har knip­set (se len­ke til bil­de­ne neden­for)

Startfelt rundbanedamer2_BengtOveSannes

Startfelt rundbanemenn_fotoBengtOveSannes

Se Ben­gt Oves bil­der fra fre­da­gens tem­po

Se Ben­gt Oves bil­der fra lør­da­gens rund­ba­ne

Og her er fle­re bil­der fra lør­dag, her er det Line Møl­ler som er foto­gra­fen.

Se Lines bil­der fra lør­da­gens rund­ba­ne

Birk

Sorry, comments are closed for this post.