Ta plass

Vi byr på noe helt nytt i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i år. Kan­skje er det du som sit­ter lengst på tro­nen?

Her blir det mulig å sit­te på stas for ras­ke ryt­te­re på sel­ves­te åpnings­da­gen av Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2021.

I år byt­ter vi ut den tra­di­sjo­nel­le tempo­etap­pen på fre­da­ger for klas­se­ne 15–16 år og junio­re­ne. I ste­det star­ter ryt­ter­ne i grup­per på fire og kjø­rer én run­de i lil­la løy­pe. Ryt­ter­ne ord­nes i kvar­tet­ter etter ran­king, og den best ran­ke­de kvar­tet­ten star­ter sist. Vi stil­ler med en egen stol i mål­om­rå­det for den til enhver tid ras­kes­te ryt­te­ren. Hvem får lengst sitte­tid? Blir det deg?

Løy­pe­ne er ikke fer­dig mer­ket rik­tig enda, her er GPS-spor til lil­la løy­pe for de som vil ta seg en tre­nings­run­de.

https://www.alltrails.com/explore/map/map-621eb0b–46?u=m

Ordi­nær påmel­dings­frist til Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val er man­dag 13. sep­tem­ber kl 23:59. For de yngs­te fra 6–10 år er fris­ten 24. sep­tem­ber. Her er len­ke:
Kalas Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2021 | Rittresultater.no

Sorry, comments are closed for this post.