Spen­ning også på dag to!

Startfelt rundbanedamer_BengtOveSannes
Foto: Ben­gt Ove San­nes

Strå­len­de sol og klubb­drak­ter i alle regn­bu­ens far­ger fyl­te Lang­set­løk­ka og sti­ene rundt på dag to av Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ryt­te­re i alde­ren 6–60 år stil­te til start gjen­nom dagen, så det var til tider tra­velt i start­fel­tet.

Fager­haug fikk revan­sj

Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer CK vant klas­sen menn senior. Han fikk der­med en liten revan­sj etter tem­po­en i går der kun et tien­dels sekund skil­te ham og vin­ne­ren Emil Lin­de. Fager­haug ble klok­ket inn på 1:07.21, mens svens­ke Matt­hias Wen­ge­lin kom inn like bak på 1:07.22. Mar­tin Loo fra Est­land tok tredje­plas­sen med 1:09.18.

– Jeg fikk en vel­dig bra start. Pla­nen var å se an på de andre på de første run­de­ne, for så å even­tu­elt klin­ke til. Wen­ge­lin var sterk, og han fikk tid­lig en liten luke. Da var det bare å ta hans bak­hjul. Vi lå sam­men hele løpet, så der­med var det det bare å klin­ke til mot slut­ten. Jeg fikk noen meter som akku­rat holdt inn, sier Fager­haug til Ter­reng­syk­kel etter rit­tet.

Ny sei­er til Bøe Jacob­sen

I klas­sen kvin­ner senior var Ing­rid Sofie Bøe Jacob­sen fra Hal­den CK/Sepura Toyo­ta racing with Birk ster­kest også i dag. Hun tråk­ket inn på 58:35.0. Hun sto øverst på pal­len også i gårs­da­gens tem­po. Eli­sa­beth Sveum fra SK Rye tok andre­plas­sen med 59:56.0, og Linn Gus­tafzzon fra Sve­ri­ge ble num­mer tre med 1:01.55.

I junior­klas­sen for kvin­ner måt­te gårs­da­gens tempovin­ner, Thea Sig­ge­rud fra Soon CK, se seg slått av svens­ke Ida Jans­son som kom på andre­plass i går. Ida tråk­ket inn på 38:58.2, mens Thea ble klok­ket inn på 40:07.4. Tredje­plas­sen gikk til Kaja Gab­ri­el­sen fra CK Asker/Team G-Sport Asker med 43:24.2.

I menn junior ble det en ny kamp mel­lom klubb­kom­pi­se­ne Mar­tin Sig­ge­rud og Tobias Hal­land Johan­nes­sen fra Soon CK. Sig­ge­rud vant med drøyt fire sekun­der på tem­po­en i går, men i dag var det under to sekun­der som skil­te de to. 53:36.8 på Sig­ge­rud og 53:38.1 på Johan­nes­sen. Tredje­plas­sen gikk til Sigurd Mel­lem­sæ­ter fra Lil­le­ham­mer CK med tiden 54:43.9.

Kort­bane i mor­gen

I mor­gen ven­ter kort­bane. Løy­pen er kor­te­re og enk­le­re tek­nisk enn rund­ba­ne. Der­med blir det mindre spred­ning mel­lom ryt­terne og mer skul­der-ved-skul­der kjem­ping.

Se alle resul­ta­ter

Sorry, comments are closed for this post.