Nevn­te vi S1 sta­tus for senio­re­ne? Se årets inn­by­del­se!

I årets Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val har UCI delen av etappe­rit­tet S1 sta­tus! Det betyr at det skal deles ut man­ge fle­re UCI poeng enn i fjor. Vi håper at man­ge uten­lands­ke ryt­te­re kom­mer til Oslo for å kjem­pe om sei­e­ren og UCI poeng slik at det blir god match­ing i senior­klas­sen.

S1_status

Invi­ta­sjo­nen er klar for ned­last­ning. I år har vi inklu­dert end­rings­his­to­rikk så du ser hva som er nytt når vi leg­ger ut opp­da­ter­te ver­sjo­ner.

Sorry, comments are closed for this post.