Rund­bane­rit­tet er tråk­ket i gang

I strå­len­de sol gikk start­skud­det for dagens rund­bane­ritt. Førs­te pul­je ut var 6–7 årin­ge­ne med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. 8–9 og 10-årin­ge­ne star­tet like bak. Farge­rike syk­kel­drak­ter og bli­de barn pre­get start­fel­tet.

Venn­in­ne­ne Idun (snart 9) og Mathil­de (9) syn­tes det var gøy med ritt. Idun star­tet på syk­kel­tre­nin­ger i Rye rett etter påske, men for­tel­ler at hun har syk­let en stund før hun meld­te seg inn.

- Det var gøy å syk­le i dag. Løy­pa var kjempe­bra. Jeg liker å syk­le ute i sko­gen og jeg liker når det er litt hum­pe­te, for­tal­te hun.

Mathil­de var med og tes­tet hvor­dan det var å syk­le i ritt. - Det var gøy å syk­le i ter­ren­get. Jeg kom­mer kan­skje igjen nes­te år. 

Idun og Mathilde_publisering ok_lite
Idun og Mathil­de

Bra­ge (10) fra CK Nit­te­dal had­de det også gøy ute i løy­pa. — Det mor­soms­te var ned­over­bak­ken som var stei­ne­te, for­tal­te han etter mål­gang.

Brage CK NIttedal_publisering ok_lite
Bra­ge

Kame­ra­te­ne Trym og Kris­ti­an (beg­ge 9) syk­ler i Rye og liker å kjø­re ritt.

- Kul løy­pe! Jeg liker best dropp og hopp, for­tel­ler Kris­ti­an. Han del­tok til tross for at han går med skin­ne på armen etter et arm­brudd. — Det gjor­de litt vondt, men det gikk greit.

- Vel­dig fin løy­pe. I skog­s­par­ti­et lik­te jeg å syk­le for­bi man­ge. Jeg lå bakerst, men kom til­slutt på andre­plass. Det var gøy!, for­tal­te Trym. Trym og Kristian_publisering ok_lite
Kris­ti­an og Trym

Brød­re­ne Vidar (11) og Vig­go (snart 15) har tatt turen helt fra Var­berg i Sve­ri­ge. De har vært på ritt i Nor­ge en gang tid­li­ge­re, og synes det er gøy å møte nye kon­kur­ren­ter.

- Løy­pa var kul og pas­se lang. Det var mye tek­nisk, sier Vidar. Han syk­ler litt lande­vei også, men synes ter­reng er gøy­est.

Vig­go syk­ler i 15–16 års­klas­sen og har start på etter­mid­da­gen. Han har tes­tet løy­pa, og synes den er vel­dig tek­nisk.

- Det er gans­ke mye grus, noe jeg ikke liker så godt. Jeg synes det er mor­som­mere med skog og sti. Tak­tik­ken min blir å prø­ve å kom­me meg langt frem i star­ten og hen­ge på de and­re, for­tel­ler Vig­go.

Viggo og Vidar_publisering ok_lite
Vidar og Vig­go

 

 

Sorry, comments are closed for this post.