Ritt-til­bud fra Mil­slu­kern

Foto: Mil­slu­kern

På salgs- og ser­vice­stan­den til Mis­lu­kern Sport AS kan du både gjø­re kupp og få mekke­hjelp.

-Vi har beman­ning på stan­den vår fra førs­te til sis­te ritt på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Her får ryt­ter­ne kjøpt slan­ger, dekk og slite­de­ler som kje­de, wire etc. Vi har også ernæ­rings­pro­duk­ter og rest­la­ge­ret vårt av Rye-bekled­ning, for­tel­ler Mag­nus Chris­ten­sen hos Mil­slu­kern.

I til­legg rig­ger vi opp et mekke­sta­tiv og kan utfø­re enkel ser­vice (byt­te av slan­ge, dekk, jus­te­ring av gir, etc.) for de som måt­te tren­ge det.

Ritt-til­bud:

  • Slan­ger, dekk og slite­de­ler: 25 % rabatt
  • Ernæ­rings­pro­duk­ter: 30 % rabatt
  •  Rye-bekled­ning: 50 %
  • Enkel ser­vice: Gra­tis

Vel­kom­men inn­om for en hyg­ge­lig syk­kel­prat, mekke­hjelp eller gode fes­ti­val­til­bud.

Sorry, comments are closed for this post.