Pris­guns­tig over­nat­ting

Spon­so­re­ne våre, Oslo Vand­rer­hjem Haralds­heim og Thon Hotel Lin­ne, til­byr svært guns­tig over­nat­ting for del­ta­ke­re og støtte­mann­skap under Kalas Rye ter­reng­fes­ti­val.

Oslo Vand­rer­hjem Haralds­heim

Det tra­di­sjo­nel­le vand­rer­hjem­met er en per­fekt møte­plass for even­tyr­lyst­ne på reise­fot fra alle ver­dens­hjør­ner. Et nytt, og ikke minst sti­lig kjøk­ken er til dis­po­si­sjon for Haralds­heims gjes­ter, der du kan til­be­re­de alle mål­ti­der selv. Her ser­ve­res også en rik­hol­dig fro­kost­buf­fet, og hele vand­rer­hjem­met er ellers godt til­rette­lagt for å knyt­te nye bekjent­ska­per.

Foto: Oslo Hos­tel Haralds­heim

And­re fasi­li­te­ter å mer­ke seg er:

*uten­dørs bord­ten­nis

*stort sjakk­spill uten­dørs

*grill­sone til fri benyt­tel­se

Sjekk ellers pri­ser, rom­ty­per, syk­kel­opp­be­va­ring og and­re detal­jer i invi­ta­sjo­nen her på ritt­si­den. Og klikk deg gjer­ne inn på haraldsheim.no

Thon Hotel Lin­ne

Thon Hotel Lin­ne lig­ger sen­tralt nord i Oslo og er et popu­lært fami­lie, busi­ness- og kon­fe­ranse­ho­tell. Hotel­let har egen res­tau­rant og til­byr både mid­dag og lunsj­ser­ve­ring. Her er til og med kjæle­dyr vel­kom­ne! Det­te er ste­det for hvi­le og avslapp­ning før og etter rit­te­ne.

Foto: Thon Hotel Lin­ne

And­re ting du sik­kert vil sit­te pris på er:

*fro­kost inklu­dert

*gra­tis wifi

*tre­nings­rom

*bad­stu

Sjekk ellers pri­ser, rom­ty­per, syk­kel­opp­be­va­ring og and­re detal­jer i invi­ta­sjo­nen her på ritt­si­den. Og klikk deg gjer­ne inn på thonhotels.no/Linne


Sorry, comments are closed for this post.