Tett i top­pen på herre­tem­po­en

Det gikk unna i tør­re, fine løy­per under Nor­ges­cup-tem­po­en, og det var bare et tien­dels sekund som skil­te første- og andre­mann i herre­klas­sen. Svens­ke Emil Lin­de stakk av med sei­e­ren, og syk­let inn på 5:17.6, med Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer CK/NTG Lil­le­ham­mer hakk i hæl på 5:17.7. Tredje­plas­sen gikk til Tor­jus Bern Han­sen fra SK Rye som kom… Les mer…

Vi har truk­ket vin­ne­re blant de påmeld­te

Vi har truk­ket ut en vin­ner blant dem som meld­te seg på hele Nor­ges Cup før vår ordi­næ­re påmel­dings­frist gikk ut. Tobias Johan­nes­sen er den hel­di­ge vin­ne­ren, og får et par Maxxis Bea­ver — et av de beste gjør­me­dek­ke­ne på mar­ke­det. Syn­ne Steins­land ble truk­ket ut som vin­ner blant dem som meld­te seg på Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fe­sit­val før… Les mer…

Nå har dagen kom­met!

I dag går start­skud­det for Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Vi gle­der oss til å ta imot nær­me­re 500 ryt­te­re, støtte­ap­pa­rat og pub­li­kum. Det er fine og tør­re for­hold i løy­pe­ne og yr.no mel­der knall­vær. Alt er til­rette­lagt for at det­te blir en fin helg! Fes­ti­va­lens første ritt tråk­kes i gang i kveld, da er det UCI/Norges cup… Les mer…

Om en uke bra­ker det løs

Om en uke bra­ker det løs

Vi gle­der oss stort til å ta imot hundre­vis av ryt­te­re i alle ald­re nes­te helg under Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Da blir det syk­ling i uli­ke vari­an­ter i tre dager til ende! Etappe­ritt med tem­po på fre­dag, rund­bane­ritt på lør­dag og kort­bane­ritt på søn­dag. Utbedret løy­pe I år har vi laget en løy­pe som… Les mer…

Første påmel­dings­frist 23 mai nær­mer seg!

Første påmel­dings­frist 23 mai nær­mer seg!

    Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2016 nær­mer seg med storm­skritt — det gjør også den ordi­næ­re påmel­dings­fris­ten. Meld deg på på https://rittresultater.no/ryeterrensykkelfestival før 23 mai kl 23:59! Vi trek­ker gave­pre­mie blant dere som mel­der dere på før fris­ten! Kort om rit­tet: I år star­ter junior og senior UCI/NC etappe­rit­tet med tem­po på fre­dag — løy­pa er kort og pre­mie­rer… Les mer…

Kort­bane for alle i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Kort­bane for alle i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

  Hva er kort­bane sier du? Kort sagt… run­de­ne er kor­te­re og løy­pe­ne er ikke så tek­nisk kre­ven­de som i rund­ba­ne. Der­med blir det tet­te duel­ler som i gate­ritt, men på lett­syk­le­te flyt­s­ti­er i ter­ren­get. Kort­bane arran­ge­res sjel­dent I Nor­ge og ifjor ble det en suk­sess for elite­ryt­ter­ne i Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val — i år… Les mer…

Meld deg på Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 3–5 juni

Meld deg på Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 3–5 juni

Vi gjen­tar suk­ses­sen fra i fjor med tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Det­te er et tre-dagers etappe­ritt for senior og junior ryt­te­re og to-dagers mini­e­tappe­ritt for res­ten. Vi har klas­ser for alle fra 6 til 100 år. Meld deg på her: https://rittresultater.no/ryeterrengsykkelfestival og les mer… Les mer…