Rund­bane­rit­tet er tråk­ket i gang

I strå­len­de sol gikk start­skud­det for dagens rund­bane­ritt. Førs­te pul­je ut var 6–7 årin­ge­ne med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. 8–9 og 10-årin­­ge­­ne star­tet like bak. Farge­rike syk­kel­drak­ter og bli­de barn pre­get start­fel­tet. Venn­in­ne­ne Idun (snart 9) og Mathil­de (9) syn­tes det var gøy med ritt. Idun star­tet på syk­kel­tre­nin­ger i Rye rett etter påske,… Les mer…

Full fart på dagens tem­po

Det gikk unna i tør­re, men utford­ren­de løy­per under dagens tem­po, og det var bare sju tien­dels sekund som skil­te førs­te og tredje­plas­sen i herre­klas­sen. I herre­klas­sen var dans­ke Sebas­ti­an Fini ster­kest og tok første­plas­sen på 5.30,8, med Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer Cykle­klubb rett bak på 5.31,2. Por­tu­gi­sis­ke Mario Cos­ta tok tredje­plas­sen med 5.31,5. I dame­klas­sen… Les mer…

Vin­ner er truk­ket blant de påmeld­te

Vi har truk­ket ut en vin­ner blant dem om meld­te seg på hele Nor­ges Cupen før den ordi­næ­re påmel­dings­fris­ten til Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val gikk ut. Den hel­di­ge vin­ne­ren er Sond­re Faa­nes! Pre­mi­en er en Maxxis dekk­pak­ke som kan hen­tes i sek­re­ta­ria­tet på søn­dag. Les mer…

Invi­ta­sjo­nen er opp­da­tert

Vi har kor­ri­gert feil i tre­nings­ti­de­ne på grønn løy­pe lør­dag mor­gen og rød løy­pe lør­dag etter­mid­dag. Se opp­da­tert invi­ta­sjon (4. mai)     Les mer…

Unik mulig­het til å opp­nå UCI poeng i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Har du noen­gang tenkt at det had­de vært kjekt med UCI poeng for å få bed­re start­po­si­sjon I nors­ke og uten­lands­ke ritt? Eller å opp­nå UCI poeng bare for å være blant de få som grei­er det? Da er S1 etappe­rit­tet for senior­klas­se­ne i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val din bes­te sjan­se i år. I senior klas­se­ne får… Les mer…

Who will be batt­ling for the win in Rye Bike Fes­ti­val S1 sta­ge race?

In Men Eli­te we so far have 20 inter­na­tio­nal riders, from 10 countries. David Rosa from Por­tu­gal is the hig­hest ran­ked, David Fla­ten from USA has tra­velled the furt­hest, and Ger­ma­ny is the visi­ting coun­try with most par­ti­ci­pants. We’re look­ing for­ward to see the out­come! In Women Eli­te, Alex­and­ra Engen from Sweden is the hig­hest… Les mer…

Under en uke til førs­te påmel­dings­frist!

Nå er det ikke len­ge igjen til Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017 — og det er kun kort tid igjen til førs­te påmel­dings­frist. Meld deg på før 24 april kl 23:59! Så langt har vi påmeld­te del­ta­ge­re fra Bel­gia, Est­land, Island, Sve­ri­ge, Fin­land, Tysk­land, Sveits, Por­tu­gal, Neder­land, og Ita­lia. I kvin­ne­nes elite­klas­se stil­ler Alex­and­ra Engen fra Sve­ri­ge,… Les mer…

Want Eng­lish?

Learn about the race from our Eng­lish page and down­load the Eng­lish ver­sion of the invi­ta­tion to find all infor­ma­tion about the race. Les mer…

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS