OL-mes­ter sei­ret beg­ge dager

Jen­ny Riss­veds fra Sve­ri­ge ble OL-mes­­ter i ter­reng­syk­ling rund­bane i Rio de Janeiro i 2016. Her på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val har hun tatt leder­trøya både på tempo­rit­tet fre­dag og på dagens kort­bane­ritt i elite­klas­sen. ‑Fel­tet var bra, og gøy at så man­ge nasjo­ner del­tar, sier 24-årin­­gen. Løy­pe­ne er tøf­fe og kule, men jeg synes noen av sti­par­ti­ene… Les mer…

Løy­per som pas­ser til barn

Man­ge spen­te jen­ter og gut­ter i 10-års­­klas­­sen stil­te til fel­les­start på Lang­set­løk­ka i mor­ges. Det­te var seson­gens førs­te ritt for de fles­te, og kre­ven­de med 3 run­der à 1,3 km. Til tross for kje­der som hop­pet av, knall og fall, strå­ler Rye-gjen­­­gen om kapp etter rit­tet. ‑Det gikk vel­dig fort, og det var slit­somt med… Les mer…

1150 star­ten­de fra 18 nasjo­ner

I dag star­ter Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på Lang­set­løk­ka på Kjels­ås. Kom og se de bes­te ter­reng­syk­lis­te­ne fra inn- og utland kjem­pe i de mor­som­me og spek­ta­ku­læ­re løy­pe­ne. Her blir det gøy å være pub­li­kum! Ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len arran­ge­rers for 5. år på rad, og årets løy­per er spe­si­elt pub­li­kums­venn­li­ge. ‑Løy­pe­ne er så mor­som­me at du ikke kjen­ner… Les mer…

Nyhe­ter i kios­ken

-I år sel­ger vi også barer og gel fra High5, for­tel­ler kiosk­sjef Anne Stør­seth. Alle­re­de tid­lig på for­mid­da­gen køer det seg rundt gril­len av ryt­te­re, støtte­ap­pa­rat og pub­li­kum­me­re, og det går unna med pøl­ser og bur­ge­re. Kios­ken fris­ter ellers med påsmur­te rund­styk­ker i til­legg til rike­li­ge meng­der bol­ler, kaker og vaf­ler. Mine­ral­vann, smoot­hie og kaf­fe… Les mer…

Jak­ter du på leder­trøya?

Vi reg­ner med man­ge er lyst­ne på årets leder­trøye fra Kalas Sportswear/Original Team­wear! Fre­dag er Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i gang. Les mer…

Sti­byg­ging med rå mus­kel­kraft

Gjen­gen med enga­sjer­te ter­reng­syk­lis­ter har brukt hel­gen i løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka. Blant annet har de fjer­net enkelt­stei­ner på 3 tonn. Slikt blir det fine sti­er av! –Vi gjor­de en stor jobb sist høst med å jus­te­re, byg­ge om å for­bed­re ritt­løy­pe­ne før årets arran­ge­ment. Noe arbeid pågår de nær­mes­te dage­ne, og at vi i til­legg… Les mer…

Ritt-til­bud fra Mil­slu­kern

På salgs- og ser­vice­stan­den til Mis­lu­kern Sport AS kan du både gjø­re kupp og få mekke­hjelp. ‑Vi har beman­ning på stan­den vår fra førs­te til sis­te ritt på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Her får ryt­ter­ne kjøpt slan­ger, dekk og slite­de­ler som kje­de, wire etc. Vi har også ernæ­rings­pro­duk­ter og rest­la­ge­ret vårt av Rye-bekled­­ning, for­tel­ler Mag­nus Chris­ten­sen… Les mer…

Sta­tus løy­per

Om 9 dager star­ter Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Lurer du på hvor­dan for­hol­de­ne i løy­pa er og når de er fer­dig mer­ket? Her er en liten opp­da­te­ring. Vi har sjek­ket for­hol­de­ne i løy­pa og kan mel­de om noe snøres­ter i ski­løy­pe­ne. Det har vært trak­tor ute og skra­pet bort snø i dag, og vi sat­ser på… Les mer…

Regist­ra­tion exten­ded for Rye Bike­fes­ti­val

Regist­ra­tion for Kalas Rye Bike­fes­ti­val is exten­ded to 23 rd April 2019 23: 59. Due to Eas­ter, we have deci­ded to extend dead­li­ne for regist­ra­tion in Kalas Rye Bike­fes­ti­val. New regist­ra­tion is until, and inclu­ding,  23 rd April 2019 23:59. Enjoy Eas­ter wher­e­ver you are! Les mer…