Pic­tu­res

Foto­graf Ben­gt Ove San­nes vil være på plass hele hel­gen, og tar bil­der av de aller fles­te i elite­klas­se­ne. Vi vil øns­ker også bil­der fra alle and­re som er ute med kame­ra. Bil­de­ne vil leg­ges ut her så fort de er kla­re. Les mer…

Par­ke­ring og Kong Vin­ter

Det er mye byg­ge og anleggs­ar­beid i områ­det rundt løk­ka og det er end­re­te kjøre­mønst­re og par­ke­ringsmu­lig­he­ter. Vei­en langs løk­ka er under total ombyg­ning. Det er som van­lig ikke lov å par­ke­re rett ved are­na­en, hel­ler ikke ved tes­ting av løy­pe­ne. Vei­en fra løk­ka og ned mot Mari­dals­van­net er stengt med bom. Det er par­ke­ring… Les mer…

Our lea­der jer­seys are ready — are you?

Who will be the first to win one of these super cool jer­seys? We thank all our spon­sors for hel­ping us make this event pos­sib­le! Optime­ra Mon­ter Thaug­land Maxxis Kalas Scott Nathan Clug Mil­slu­kern Bun­de grup­pen ITC   Les mer…

Ordi­nær frist for påmel­ding til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i mor­gen kveld

Førs­te NC helg er unna­gjort – Fiskum gjor­de en kjempe­jobb for å ryd­de vekk vin­te­ren og spar­ke i gang rund­bane­se­son­gen i Nor­ge! Om to uker bra­ker det løs med Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ordi­nær påmel­dings­frist er i mor­gen man­dag 23. april kl 23:59, påmel­ding HER. Der­et­ter er det etter­an­mel­ding frem til 2 timer før start i klas­sen.… Les mer…

Vil du vin­ne en pak­ke med Maxxis dekk?

Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val trek­ker ut en pak­ke med dekk fra vår spon­sor Maxxis – les vide­re for å fin­ne ut hvor­dan blir du med i trek­nin­gen! Mel­der du deg på alle seson­gens Nor­ges Cup rund­bane­ritt som lig­ger på rittresultater.no før start­skud­det går på Optime­ra Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val, så er du med i trek­nin­gen. Husk vi… Les mer…

Vel­kom­men til Optime­ra Mon­ter Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 4–6 mai!

Hel­gen 4.–6. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Nytt av året er C1 sta­tus for junior i XCO, end­ret rekke­føl­ge på etap­pe­ne, og end­ret tids­plan for rund­ba­nen! Fes­ti­va­len byr på tre-dagers etappe­ritt, to-dagers mini­e­tappe­ritt, og enkelt­ritt for ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re. Tre-dagers etappe­rit­tet er for 15–16… Les mer…

Nå er det snart vår!

Jada, det er supert påske­føre og det er her­lig å gå på ski, men vi tel­ler ned til vi kan ta frem syk­ke­len igjen! Her er et lite til­bake­blikk fra ifjor — vi har bestilt sam­me vær til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i år. Les mer…

Hva har Vol­vat­drop­pet, Bit­coin­bak­ken og Baker­svin­gen til fel­les?

Nå leg­ger vi løy­pa for Nor­ges størs­te og råes­te ter­reng­syk­kel­ritt, Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val — og du kan set­te ditt preg på den! Nå leg­ges nav­ne­ne på spen­sti­ge ele­men­ter i lan­dets flot­tes­te løy­pe ut for salg, og ditt fir­ma kan sik­re deg en anner­le­des pro­fi­le­ring. Kon­takt oss på bard.seiersnes@barcho.no Foto: Line Møl­ler Les mer…

Vel blåst ter­reng­syk­kel­fes­ti­val

Syk­lis­ter, støtte­ap­pa­rat, dug­nads­vak­ter og pub­li­kum kan pus­te ut etter ei knall­fin helg på Lang­set­løk­ka — for det mes­te i strå­len­de sol. Reg­net som kom søn­dag ga seg hel­dig­vis tid­lig på for­mid­da­gen. Det har vært syk­kelg­le­de i bøt­ter og spann, kjem­ping, fokus, svet­te, gle­der og skuf­fel­ser blant de over 500 påmeld­te syk­lis­te­ne – akku­rat slik det… Les mer…

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS