Unik mulig­het til å opp­nå UCI poeng i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Har du noen­gang tenkt at det had­de vært kjekt med UCI poeng for å få bedre start­po­si­sjon I nors­ke og uten­lands­ke ritt? Eller å opp­nå UCI poeng bare for å være blant de få som grei­er det? Da er S1 etappe­rit­tet for senior­klas­se­ne i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val din beste sjan­se i år. I senior klas­se­ne får de… Les mer…

Who will be batt­ling for the win in Rye Bike Fes­ti­val S1 sta­ge race?

In Men Eli­te we so far have 20 inter­na­tio­nal riders, from 10 countries. David Rosa from Por­tu­gal is the hig­hest ran­ked, David Fla­ten from USA has tra­velled the furt­hest, and Ger­ma­ny is the visi­ting coun­try with most par­ti­ci­pants. We’re look­ing for­ward to see the out­come! In Women Eli­te, Alex­andra Engen from Sweden is the hig­hest… Les mer…

Under en uke til første påmel­dings­frist!

Nå er det ikke len­ge igjen til Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017 — og det er kun kort tid igjen til første påmel­dings­frist. Meld deg på før 24 april kl 23:59! Så langt har vi påmeld­te del­ta­ge­re fra Bel­gia, Est­land, Island, Sve­ri­ge, Fin­land, Tysk­land, Sveits, Por­tu­gal, Neder­land, og Ita­lia. I kvin­ne­nes elite­klas­se stil­ler Alex­andra Engen fra Sve­ri­ge,… Les mer…

Want Eng­lish?

Learn about the race from our Eng­lish page and down­load the Eng­lish ver­sion of the invi­ta­tion to find all infor­ma­tion about the race. Les mer…

Nevn­te vi S1 sta­tus for senio­re­ne? Se årets inn­by­del­se!

I årets Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val har UCI delen av etappe­rit­tet S1 sta­tus! Det betyr at det skal deles ut man­ge fle­re UCI poeng enn i fjor. Vi håper at man­ge uten­lands­ke ryt­te­re kom­mer til Oslo for å kjem­pe om sei­e­ren og UCI poeng slik at det blir god match­ing i senior­klas­sen. Invi­ta­sjo­nen er klar for ned­last­ning. I år… Les mer…

Vel­kom­men til Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017!

Hel­gen 5.-7. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Nytt av året er UCI-sta­tus for junio­re­ne og tre-dagers etappe­ritt for 15/16-åringene! Fes­ti­va­len byr på tre-dagers etappe­ritt, to-dagers mini­e­tappe­ritt, og enkelt­ritt der ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re er vel­kom­men til å… Les mer…

Kort­bane med hard kjem­ping i løy­pa

Tobias Hal­land Johan­nes­sen vant både dagens kort­bane­ritt og sam­men­lagt for hele hel­gen.  Foto: Ben­gt Ove San­nes På dagens kort­bane­ritt måt­te ryt­ter­ne vir­ke­lig job­be. Det var tett kjem­ping, og ryt­ter­ne ga alt i kam­pen om pall­plas­se­ne. I menn junior ble det sei­er til Tobias Hal­land Johan­nes­sen fra Soon CK, som ende­lig klar­te å slå klubb­ka­me­rat Mar­tin… Les mer…

11–12 årin­ge­ne tråk­ket i gang kort­bane

Første pul­je ut på dagens kort­bane var 11–12 årin­ge­ne med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. Gut­te­ne syk­let tre run­der og jen­te­ne to. Vi har spurt fire ryt­te­re om hvor­dan det var å syk­le i dag: Sven Kris­tof­fer Huse­by (12), SK Rye Det var moro, men litt tungt med tre run­der. Jeg er vel­dig for­nøyd. Kun­ne ikke helt løy­pa… Les mer…

De to første dage­ne i bil­der

Vi har sam­let man­ge fine bil­der fra de to første dage­ne av Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ta en titt og gjen­opp­lev stem­nin­gen og spen­nin­gen fra tem­po og rund­ba­ne. Fle­re bil­der kom­mer. Her er bil­der som Ben­gt Ove San­nes har knip­set (se len­ke til bil­de­ne neden­for) Se Ben­gt Oves bil­der fra fre­da­gens tem­po Se Ben­gt Oves… Les mer…

Spen­ning også på dag to!

Foto: Ben­gt Ove San­nes Strå­len­de sol og klubb­drak­ter i alle regn­bu­ens far­ger fyl­te Lang­set­løk­ka og sti­ene rundt på dag to av Oslo Sports­la­ger Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ryt­te­re i alde­ren 6–60 år stil­te til start gjen­nom dagen, så det var til tider tra­velt i start­fel­tet. Fager­haug fikk revan­sj Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer CK vant klas­sen menn senior.… Les mer…