OL-mes­ter sei­ret beg­ge dager

Jen­ny Riss­veds fra Sve­ri­ge ble OL-mes­ter i ter­reng­syk­ling rund­bane i Rio de Janeiro i 2016. Her på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val har hun tatt leder­trøya både på tempo­rit­tet fre­dag og på dagens kort­bane­ritt i elite­klas­sen.

Sei­er både i tempo­rit­tet fre­dag og kort­bane lør­dag for Jen­ny Riss­veds. Foto. Øystein Hegge­lund Dahl.

-Fel­tet var bra, og gøy at så man­ge nasjo­ner del­tar, sier 24-årin­gen. Løy­pe­ne er tøf­fe og kule, men jeg synes noen av sti­par­ti­ene har utvik­lings­po­ten­sia­le med litt mye grus etter min smak. Hun for­tel­ler at målet inne­væ­ren­de sesong rett og slett bare er å syk­le.


Sorry, comments are closed for this post.