See­ding

Vi see­der de ryt­ter­ne som er påmeldt innen den ordi­næ­re påmel­dings­fris­ten og som har løst lisens for 2019. Vi bru­ker UCI/NC/NCF ran­king poen­ge­ne ryt­ter­ne har ved inn­gan­gen til fes­ti­va­len. Vi see­der ikke ryt­te­re som etter­an­mel­des.

Seeding_norsk

* I klas­ser med man­ge del­ta­ge­re og sto­re farts­for­skjel­ler, stil­ler vi opp ryt­ter­ne slik at det blir god flyt og liten risi­ko for uhell.

Senior og 15–16 klas­se­ne star­ter på lør­dag i hen­hold til stil­lin­gen etter fre­dags­etap­pen, og på søn­dag i hen­hold til stil­lin­gen etter lør­dags­etap­pen.

Junior klas­se­ne star­ter på lør­dag i hen­hold til stil­lin­gen etter fre­dags­etap­pen, og på søn­dag i hen­hold til UCI poeng, der­nest i hen­hold til stil­lin­gen etter lør­dags­etap­pen.

11–12, 13–14, og mas­ter­klas­se­ne star­ter på søn­dag i hen­hold til stil­lin­gen etter lør­dags­etap­pen.

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS