Meld deg på syk­kel­fest

Påmel­din­gen er åpnet for Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val og 3 dager med gøy­ale ritt helt ned til 6-års­klas­sen og 60+.

Den­ne gjen­gen er klar for syk­kel­fest!
Foto: Arkiv­bil­de Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val.

Klikk på “påmel­ding” her på siden og benytt gjer­ne auto­funk­sjo­nen “invi­ter” en venn. Ordi­nær påmel­dings­frist er 22. april kl 2359.

Etter­an­mel­ding i samt­li­ge klas­ser er mulig frem til én time før start i respek­ti­ve klas­ser. Fle­re detal­jer i selve påmel­din­gen.

Kjemp mot klubb­venn­in­ner- og kom­pi­ser, loka­le stjer­ner og høyt ran­ger­te ryt­te­re på nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt nivå her på Lang­set­løk­ka i Oslo.

Vel­kom­men til 3-dagers syk­kel­moro!

Sorry, comments are closed for this post.