Kort­bane med hard kjem­ping i løy­pa

TobiasHJohannessen_kortbane_BengtOveSannes
Tobias Hal­land Johan­nes­sen vant både dagens kort­bane­ritt og sam­men­lagt for hele hel­gen.  Foto: Ben­gt Ove San­nes

På dagens kort­bane­ritt måt­te ryt­ter­ne vir­ke­lig job­be. Det var tett kjem­ping, og ryt­ter­ne ga alt i kam­pen om pall­plas­se­ne. I menn junior ble det sei­er til Tobias Hal­land Johan­nes­sen fra Soon CK, som ende­lig klar­te å slå klubb­ka­me­rat Mar­tin Sig­ge­rud, som har vun­net de to første rit­te­ne den­ne hel­gen. Tredje­plas­sen gikk til Sigurd Mel­lem­sæ­ter fra Lil­le­ham­mer CK.

– Jeg vis­te at den enes­te mulig­he­ten jeg had­de til å ta sei­e­ren sam­men­lagt var å kjø­re alt jeg had­de fra start til mål. Jeg kjør­te nes­ten hele rit­tet i sone 5 i dag, og det er et bevis på at jeg had­de en god dag. Jeg fikk også mye adre­na­lin da det ble litt kluss med opp­stil­lin­gen på start og både Mar­tin Sig­ge­rud og jeg star­tet på tredje rek­ke. Det­te gjor­de at jeg kan­skje kjen­te syra mindre enn jeg ellers vil­le gjort, sa Tobias Hal­land Johan­nes­sen til Terrengsykkel.no etter rit­tet.

Sam­men­lagt­sei­er for hel­gen gikk også til Johan­nes­sen, med Sig­ge­rud og Mel­lem­sæ­ter på andre og tredje.

I menn senior ble alle de nors­ke ryt­ter­ne dyt­tet ut av pal­len. Mar­tin Loo fra Est­land vant, for­an svens­ke­ne Matt­hias Wen­ge­lin og Emil Lin­de. Sam­men­lagt­sei­e­ren for hel­gen gikk til Mathias Wen­ge­lin. Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer CK kom på andre, og Mar­tin Loo på tredje.

I kvin­ner senior tok Ing­rid Sofie Bøe Jacob­sen fra Hal­den CK/Sepura Toyo­ta racing with Birk sin tredje sei­er den­ne hel­gen. Eli­sa­beth Sveum fra SK Rye kom på andre, mens svens­ke Linn Gus­tafzzon tok tredje­plas­sen. Slik ble også rekke­føl­gen sam­men­lagt etter hel­gens tre ritt.

I junior­klas­sen for kvin­ner tok svens­ke Ida Jans­son første­plas­sen, Thea Sig­ge­rud fra Soon CK kom inn på andre og Sofie Oskars­son fra Sve­ri­ge tråk­ket inn til tredje­plass.

Full­sten­di­ge resul­ta­ter for alle klas­ser

Sam­men­lagt­re­sul­ta­ter for hel­gen

Sorry, comments are closed for this post.