Helt fra Aust­ra­lia

Midt i sitt 8 uker lan­ge tre­ning­sopp­hold i Sveits, har Came­ron Ivory tatt en avstik­ker til Nor­ge. Sist helg var han på Fiskum, og nå del­tar han for førs­te gang på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val.

Came­ron Ivory har tatt turen helt fra Aust­ra­lia for å syk­le mot gode, euro­pe­is­ke ryt­ter og figh­te for UCI-poeng. Foto: Øystein Hegge­lund Dahl.

Ter­reng­syk­ling er både en stor og popu­lær idrett i Aust­ra­lia. ‑Jeg var gans­ke for­nøyd på tempo­rit­tet fre­dag, litt mer utford­ren­de i dag. sier Came­ron Ivory fra Gil­ber­ton i Aust­ra­lia. 27-årin­gen må rei­se langt for å måle kref­ter med euro­pis­ke ryt­te­re. Selv om han er er på et godt nasjo­nalt nivå i aust­ralsk sam­men­heng, opp­le­ver han nivå­et her i Euro­pa som vel­dig høyt.

-Ritt­løy­pe­ne her er ras­ke, vel­dig tek­nis­ke og ikke minst utro­lig mor­som­me.

-Hva ten­ker du om rund­bane­rit­tet søn­dag?

-Det kom­mer defi­ni­tivt til å bli hardt og utford­ren­de og jeg må for­sø­ke å få en god start og posi­sjon ut fra start for å ham­le opp med alle de tek­nisk gode euro­pe­is­ke ryt­ter­ne. Ellers er måle­ne for 2019-seson­gen å sam­le poeng til ver­dens­cu­pen og kva­li­fi­se­re seg til OL-seson­gen 2020.


Sorry, comments are closed for this post.