Flyt, dropp og utfor

Ida Sofie Huse­by er 17 år og syk­ler for Rye ter­reng, der hun har vært med­lem helt siden 1. klas­se på barne­sko­len. Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val er årets høyde­punkt. Se hvor­for.

-Jeg synes det er stas med ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på hjem­me­bane, sier 17-årin­gen. Foto: Inge­borg Øvre­eide

Her er Ida Sofies 3 bes­te grun­ner for å mel­de seg på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val.

  1. Stem­nin­gen rundt rit­tet er noe helt for seg selv.
  2. Gode mulig­he­ter for å møte både kjen­te og nye men­nes­ker i syk­kel­mil­jø­et betyr mye.
  3. Sist, men ikke minst løy­pa. Ritt­løy­pa på Lang­set­løk­ka er en av mine favo­ritt­løy­per med en kom­bi­na­sjon av god flyt, kule dropp og mor­som­me utfor­kjø­rin­ger.

Gjør som Ida Sofie, meld deg på syk­kel­fes­ten du også!

Sorry, comments are closed for this post.