Dere er rå!

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2019. Foto: Øystein Hegge­lund Dahl

Og da mener vi alle ter­reng­syk­lis­ter fra de yngs­te klas­se­ne til de grå­håra, men like dedi­ker­te! Selv­sagt også elite­klas­se­ne fra inn- og utland.

For en ritt­fest dere var med å lage på årets Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Ryt­te­re fra 18 nasjo­ner og 1200 star­ten­de i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val fyl­te opp Lang­set­løk­ka sam­men med 200 løpe­me­ter telt. Og en ting er helt sik­kert, årets fes­ti­val had­de ikke vært den sam­me uten alle dere pub­li­kum­me­re, støtte­ap­pa­rat og fri­vil­li­ge fra Rye.

Tusen takk for at dere var der!

Mim­re litt over alle de fine bil­de­ne fra fes­ti­va­len. Ved bruk må bil­de­ne mer­kes med Foto: Øystein Hegge­lund Dahl.

https://www.jottacloud.com/share/mioc84lu0ije


Sorry, comments are closed for this post.