Category Archives: Nyheter

Info for Sun­day

Cal­ling to start 10 min­utes before for all cate­go­ries Blue cour­se: Two A lines are open Red cour­se: One A line is only open for M Eli­te, M Junior, W Eli­te, W Junior. In addition for W 15–16 and W Mas­ter becau­se they start with W Elite/Junior. See pic­tu­res of the A/B lines here. Les mer…

Stan­ding in the sta­ge race

Her are links to the total stan­ding in the 3‑day sta­ge race and the 2‑day mini sta­ge race inclu­ding bonus seconds. Unfor­tu­nate­ly eve­ryone has become Nor­we­gi­an in this list, we’ll cor­rect that later. Eli­te, Junior and 15–16: https://live.eqtiming.com/#series:894 (Note: The­re’s an error in the Women Eli­te list, Dor­te Lar­sen has got­ten a wrong time result. It’s… Les mer…

Helt fra Aust­ra­lia

Midt i sitt 8 uker lan­ge tre­ning­sopp­hold i Sveits, har Came­ron Ivory tatt en avstik­ker til Nor­ge. Sist helg var han på Fiskum, og nå del­tar han for førs­te gang på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ter­reng­syk­ling er både en stor og popu­lær idrett i Aust­ra­lia. ‑Jeg var gans­ke for­nøyd på tempo­rit­tet fre­dag, litt mer utford­ren­de i… Les mer…

OL-mes­ter sei­ret beg­ge dager

Jen­ny Riss­veds fra Sve­ri­ge ble OL-mes­­ter i ter­reng­syk­ling rund­bane i Rio de Janeiro i 2016. Her på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val har hun tatt leder­trøya både på tempo­rit­tet fre­dag og på dagens kort­bane­ritt i elite­klas­sen. ‑Fel­tet var bra, og gøy at så man­ge nasjo­ner del­tar, sier 24-årin­­gen. Løy­pe­ne er tøf­fe og kule, men jeg synes noen av sti­par­ti­ene… Les mer…

Løy­per som pas­ser til barn

Man­ge spen­te jen­ter og gut­ter i 10-års­­klas­­sen stil­te til fel­les­start på Lang­set­løk­ka i mor­ges. Det­te var seson­gens førs­te ritt for de fles­te, og kre­ven­de med 3 run­der à 1,3 km. Til tross for kje­der som hop­pet av, knall og fall, strå­ler Rye-gjen­­­gen om kapp etter rit­tet. ‑Det gikk vel­dig fort, og det var slit­somt med… Les mer…

1150 star­ten­de fra 18 nasjo­ner

I dag star­ter Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på Lang­set­løk­ka på Kjels­ås. Kom og se de bes­te ter­reng­syk­lis­te­ne fra inn- og utland kjem­pe i de mor­som­me og spek­ta­ku­læ­re løy­pe­ne. Her blir det gøy å være pub­li­kum! Ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len arran­ge­rers for 5. år på rad, og årets løy­per er spe­si­elt pub­li­kums­venn­li­ge. ‑Løy­pe­ne er så mor­som­me at du ikke kjen­ner… Les mer…

Nyhe­ter i kios­ken

-I år sel­ger vi også barer og gel fra High5, for­tel­ler kiosk­sjef Anne Stør­seth. Alle­re­de tid­lig på for­mid­da­gen køer det seg rundt gril­len av ryt­te­re, støtte­ap­pa­rat og pub­li­kum­me­re, og det går unna med pøl­ser og bur­ge­re. Kios­ken fris­ter ellers med påsmur­te rund­styk­ker i til­legg til rike­li­ge meng­der bol­ler, kaker og vaf­ler. Mine­ral­vann, smoot­hie og kaf­fe… Les mer…

Jak­ter du på leder­trøya?

Vi reg­ner med man­ge er lyst­ne på årets leder­trøye fra Kalas Sportswear/Original Team­wear! Fre­dag er Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i gang. Les mer…

Sti­byg­ging med rå mus­kel­kraft

Gjen­gen med enga­sjer­te ter­reng­syk­lis­ter har brukt hel­gen i løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka. Blant annet har de fjer­net enkelt­stei­ner på 3 tonn. Slikt blir det fine sti­er av! –Vi gjor­de en stor jobb sist høst med å jus­te­re, byg­ge om å for­bed­re ritt­løy­pe­ne før årets arran­ge­ment. Noe arbeid pågår de nær­mes­te dage­ne, og at vi i til­legg… Les mer…