Category Archives: Nyhe­ter

Ordi­nær frist for påmel­ding til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i mor­gen kveld

Første NC helg er unna­gjort – Fiskum gjor­de en kjempe­jobb for å ryd­de vekk vin­te­ren og spar­ke i gang rund­bane­se­son­gen i Nor­ge! Om to uker bra­ker det løs med Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ordi­nær påmel­dings­frist er i mor­gen man­dag 23. april kl 23:59, påmel­ding HER. Der­et­ter er det etter­an­mel­ding frem til 2 timer før start i klas­sen.… Les mer…

Vil du vin­ne en pak­ke med Maxxis dekk?

Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val trek­ker ut en pak­ke med dekk fra vår spon­sor Maxxis – les videre for å fin­ne ut hvor­dan blir du med i trek­nin­gen! Mel­der du deg på alle seson­gens Nor­ges Cup rund­bane­ritt som lig­ger på rittresultater.no før start­skud­det går på Optime­ra Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val, så er du med i trek­nin­gen. Husk vi… Les mer…

Vel­kom­men til Optime­ra Mon­ter Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 4–6 mai!

Hel­gen 4.-6. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Nytt av året er C1 sta­tus for junior i XCO, end­ret rekke­føl­ge på etap­pe­ne, og end­ret tids­plan for rund­ba­nen! Fes­ti­va­len byr på tre-dagers etappe­ritt, to-dagers mini­e­tappe­ritt, og enkelt­ritt for ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re. Tre-dagers etappe­rit­tet er for 15–16… Les mer…

Nå er det snart vår!

Jada, det er supert påske­fø­re og det er her­lig å gå på ski, men vi tel­ler ned til vi kan ta frem syk­ke­len igjen! Her er et lite til­bake­blikk fra ifjor — vi har bestilt sam­me vær til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i år. Les mer…

Hva har Vol­vat­drop­pet, Bit­coin­bak­ken og Baker­svin­gen til fel­les?

Nå leg­ger vi løy­pa for Nor­ges største og råes­te ter­reng­syk­kel­ritt, Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val — og du kan set­te ditt preg på den! Nå leg­ges nav­ne­ne på spen­sti­ge ele­men­ter i lan­dets flot­tes­te løy­pe ut for salg, og ditt fir­ma kan sik­re deg en anner­le­des pro­fi­le­ring. Kon­takt oss på bard.seiersnes@barcho.no Foto: Line Møl­ler Les mer…

Vel blå­st ter­reng­syk­kel­fes­ti­val

Syk­lis­ter, støtte­ap­pa­rat, dug­nads­vak­ter og pub­li­kum kan pus­te ut etter ei knall­fin helg på Lang­set­løk­ka — for det mes­te i strå­len­de sol. Reg­net som kom søn­dag ga seg hel­dig­vis tid­lig på for­mid­da­gen. Det har vært syk­kelg­le­de i bøt­ter og spann, kjem­ping, fokus, svet­te, gle­der og skuf­fel­ser blant de over 500 påmeld­te syk­lis­te­ne – akku­rat slik det… Les mer…

Ame­ri­can David loves Rye bike­fes­ti­val

Ame­ri­can David loves Rye bike­fes­ti­val

For the second time David Fla­ten (24) came all the way from Dela­wa­re, USA, to com­pe­te in Rye bike­fes­ti­val. – Eve­ryo­ne I’ve met in Nor­way is so fri­end­ly, and the cour­ses are real­ly good, he says. How did you end up going to Nor­way to race? My great grand­pa­rents are Nor­we­gi­an. I thought it would be fun… Les mer…

Fager­haug og Engen best i dag

Petter Fager­haug kom i mål minut­tet før andre­mann, Sebas­tian Fini i dagens rund­bane­ritt. Tredje­plas­sen gikk til Mario Cos­ta. Topp 3 Menn eli­te: Petter Fager­haug, Lil­le­ham­mer Cykle­klubb, 01:33,27 Sebas­tian Fini, Danish Natio­nal Team, 01:34,27 Mario Cos­ta, Prima­flor-Mondra­ker, Por­tu­gal, 01:34, 30 For junior­gut­ta så ser pal­len lik ut som under gårs­da­gens tem­po. Topp 3 Menn junior: Tobias Johan­nes­sen, Soon CK,… Les mer…

Rund­bane­rit­tet er tråk­ket i gang

I strå­len­de sol gikk start­skud­det for dagens rund­bane­ritt. Første pul­je ut var 6–7 årin­ge­ne med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. 8–9 og 10-årin­ge­ne star­tet like bak. Farge­ri­ke syk­kel­drak­ter og bli­de barn pre­get start­fel­tet. Venn­in­ne­ne Idun (snart 9) og Mathil­de (9) syn­tes det var gøy med ritt. Idun star­tet på syk­kel­tre­nin­ger i Rye rett etter påske,… Les mer…