11–12 årin­ge­ne tråk­ket i gang kort­bane

Første pul­je ut på dagens kort­bane var 11–12 årin­ge­ne med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. Gut­te­ne syk­let tre run­der og jen­te­ne to.

Vi har spurt fire ryt­te­re om hvor­dan det var å syk­le i dag:

Sven Kris­tof­fer Huse­by (12), SK Rye

Det var moro, men litt tungt med tre run­der. Jeg er vel­dig for­nøyd. Kun­ne ikke helt løy­pa på for­hånd, men bra mer­king gjor­de at det gikk fint alli­ke­vel. Jeg sat­set alt på tredje run­de og tråk­ket til, så da tok jeg man­ge på inn­spur­ten.

SvenKristofferHuseby_publiseringok

Kris­ti­ne Aune Aak­li (11), TVK

Løy­pa var fin og det gikk greit. Star­ten ble litt dår­lig etter­som det var ei som syk­let inn i meg og jeg mis­tet foten ut av peda­len. To run­der var fint, men jeg kun­ne klart en til. Tak­tik­ken var å hen­ge på hjul og så spur­te for­bi. Jeg klar­te det på noen.

KristineAuneAakli_publiseringok

Jacob Bøy­mo (12), IF Frøy

Det var en mor­som løy­pe. Den var ikke så lang, men det var mye tek­nisk. Det er gøy med utfor­kjø­rin­ger, og jeg had­de det mor­somt. Tak­tik­ken var å gi alt hele vei­en.

JacobBøymo_publiseringok

Vil­de Brøn­stad (12), CK Toten-Tråkk

Det var gøy med en løy­pe som var tek­nisk og utford­ren­de. Gøy med dropp! Tak­tik­ken var å kjø­re i mitt eget tem­po. Jeg tok i alt jeg had­de under­veis.

VildeBrønstad_publiseringok

Sorry, comments are closed for this post.